Creative Stuff

Contact Rapid: 0255540829, 0255540847, fax.0255540783

Spitalul Orasenesc  Moldova Noua

Servicii medicale

SERVICII MEDICALE SPITALICEŞTI

1. Serviciile medicale spitaliceşti se acordă pe baza recomandării de internare din partea medicului de familie, a medicului de specialitate din unităţile sanitare ambulatorii, aflate în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate şi a medicilor din unităţile de asistenţă medico-socială care au încheiat convenţii cu casele de asigurări de sănătate în vederea recunoaşterii biletelor de trimitere eliberate, cu excepţia urgenţelor medico-chirurgicale, bolilor cu potenţial endemo-epidemic care necesită izolare şitratament, internărilor obligatorii pentru bolnavii psihici prevăzuţi la art.105, 113 şi 114 din Codul penal, precum şi cele dispuse prin ordonanţa procurorului pe timpul judecării sau urmăririi penale.

 

2. Aceste servicii constau în:

- Consultaţii

- Investigaţii

- Stabilirea diagnosticului

- Tratamente medicale şi/sau chirurgicale

- Îngrijire, recuperare, medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale, cazare şi masă.

 

Serviciile medicale spitaliceşti sunt preventive, curative, de recuperare şi paliative.