Creative Stuff

Contact Rapid: 0355082062, 0355082066, fax.0355082066

Spitalul Orasenesc  Moldova Noua

Criterii de recunoaștere a rezultatelor investigațiilor efectuate în alte unități sanitare

Spitalul Orasenesc Moldova Noua recunoaște din punct de vedere al îndeplinirii criteriilor stabilite pentru Criterii de recunoaștere a rezultatelor investigațiilor efectuate în alte unități sanitare

acceptarea rezultatelor investigaţiilor efectuate:

-  toate unităţiile sanitare, cabinetele medicale, laboratoarele, etc.  care sunt în contract cu casele județene de sănătate

- laboratoarele de analize medicale acreditate Renar

- Laboratoarele de imagistică acreditate ISO