Creative Stuff

Contact Rapid: 0355082062, 0355082066, fax.0355082066

Spitalul Orasenesc  Moldova Noua

Programe la care institutia este parte

 

În conformitate cu contractul pentru desfăşurarea activităţilor prevăzute în programele naţionale de sănătate publică finanţate din bugetul Ministerului Sănătăţii, din fonduri de la bugetul de stat şi din venituri proprii, derulate de către unităţi sanitare publice din subordinea minisrterelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie sau unităţi sanitare private nr.2897/27.05.2015

PROGRAME NATIONALE :

1. PROGRAMUL NATIONAL DE PREVENIRE,  SUPRAVEGHERE SI CONTROL AL TUBERCULOZEI

2. PROGRAM NATIONAL DE SANATATE A FEMEII SI COPILULUI

 

In conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului 206/2015 privind aprobarea programelor nationale de sanatate publica pentru anii 2015 - 2016 si a Normelor tehnice de realizare a acestora, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii nr.386/2015